Rozlúčka s veľvyslancom Andrejom Drobom

1a DrobaPo Slovenskom dni sa 16. júla 2018 stretlo niekoľko členov 7. zboru KSL, aby privítali veľvyslanca Andreja Drobu a zablahoželali mu čo najlepšie v jeho novom pôsobení. A aby sme si na nás pamätal, predseda zboru Júius Behul mu daroval obraz s kanadskými motívmi.

Ďakujeme veľvyslancovi Drobovi za to, že bol takým výnimočným a rešpektovaným reprezentantom Slovenskej republiky v Kanade, ale aj za to, že bol takým otvoreným, múdrym, vždy k dispozícii, a srdečným priateľom všetkých Slovákov v Kanade.

Všetko najlepšie, dobré zdravie a šťastnú cestu vo vašej novej kariére na Ministerstve zahraničných vecí SR, pán veľvyslanec Droba.

Fotografie: Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada