Stanovy KSL

kanadska slovenska liga
Stanovy Kanadskej slovenskej ligy
, včítane zmien a doplnkov ktoré schválila 35. konvencia KSL v Montreali, Quebec v júli 2022 si môžete stiahnuť vo formáte pdf na tejto linke. Stanovy sú v anglickom jazyku, pretože KSL je registrovaná ministerstvom Industry Canada ako nezárobková organizácia a formálne Stanovy kanadskej korporácie musia byť v angličtine (alebo francúzštine).