O Kanadskej Slovenskej Lige

kanadska slovenska liga

Kanadská Slovenská Liga (KSL) aktívne propaguje a zachováva Slovenské kultúrne dedičstvo v Kanade.

Hlavné ciele KSL sú:


1.       Organizovať, zakladať a prenášať aktivity medzi jednotlivými pobočkami organizácie.

2.         Na báze kresťanských a demografických princípov a edukačných programov viesť členov k dobrému občianstvu a lojalite ku Kanade, vzdelávať ich v histórii a štruktúre kanadského systému.

3.         Propagovať a budovať ducha spolupráce a priateľstva medzi členmi organizácie.

4.        Propagovať a pestovať športové, kultúrne a sociálne aktivity ako príklad lepšieho pochopenia a vzťahov medzi členmi organizácie a obyvateľstvom Kanady s dôrazom na ich vlastné kultúrne dedičtvo a obohatiť multikulturálne dedičstvo Kanady o kultúrne dedičstvo Slovákov v Kanade.

5.        Budovať a udržiavať domy pre starých, nevládych a sociálne odkázaných ľudí

6.        Udržiavať aktivity ktoré napomáhajú k uchovaniu Slovenského jazyka a kultúry v Kanade.