Mark Stolárik je novým predsedom KSL

stolarik marian

Je mi veľkou cťou oznámiť, že M. Mark Stolárik bol vymenovaný Správnou radou do funkcie predsedu Kanadskej slovenskej ligy (KSL), a jeho funkčné obdobie sa začne 1. októbra 2016. Predtým pôsobil ako predseda KSL od r. 1993 do roku 1999 a v súčasnej dobe je predsedom 63. zboru KSL v Ottawe a profesorom a vedúcim Katedry slovenskej histórie a kultúry na University of Ottawa.

Mary Ann Doucette
predsedníčka Kanadskej slovenskej ligy

Marián (Mark) Stolárik sa narodil v malebnom centre slovenského mesta Turčiansky sv. Martin rodičom Imrichovi a Margite Stolárik.
Vzhľadom k tomu, že sa Ruská fronta priblížila v zime roku 1945, rodičia Marka sa rozhodli evakuovať svoju rodinu šiestich detí do Rakúska, so stovkami ďalších Slovákov, aby sa vyhli boju a prípadnej odplaty zo strany komunistov, ktorí začali prenasledovať priaznivcov prvej slovenskej republiky (1939-1945). Rodina potom žila v jednej miestnosti v Rakúsku až do roku 1950. V roku 1951 sa vysťahovali do Kanady, najprv sa usadili v Hull, Quebec a neskôr v Ottawe, kde Mark vyrastal a vyštudoval na University of Ottawa s vyznamenaním v odbore história (1965) a s MA v histórii (1967). Nasledovne publikoval svoju magisterskú prácu na tému "Úloha amerických Slovákov pri vytvorení Československa, 1914- 1918" v časopise Slovenské štúdie č. 8, v r. 1968.

Po absolvovaní University of Ottawa, Mark sa rozhodol zapísať do Ph.D. programu na University of Minnesota. Tam v roku 1963 jeho profesor Timothy L. Smith založil prvý Archív prisťahovalcov do USA. Mark pomohol prof. Smithovi zhromaždiť archívne materiály zo slovenských komunít v USA a Kanade počas písania svojej dizertačnej práce, "Imigrácia a Urbanizácia: Slovenské skúsenosti, 1870-1918." (Ph.D., 1974). Dizertačná práca bol publikovaná v AMS Press v New Yorku s rovnakým titulom v roku 1989.

Mark Stolárik začal svoju profesionálnu kariéru ako asistent histórie na Clevelandskej štátnej univerzite (1972-1974) a ako odborný asistent (1974-1976) na tej istej univerzite. V roku 1976 sa rozhodol vrátiť do Kanady, pracoval pre National Museum of Man (neskôr Kanadské múzeum civilizácie). Počas tohto obdobia navštívil mnoho slovenských komunít v Quebecu a Ontáriu, zhromaždil početné materiálne artefakty týkajúce sa slovenských dejín a kultúry a uložil ich do zbierok múzea, Národnej knižnice a Národného archívu. Tiež nahral rozhovory s takými slovenskými priekopníkmi ako sú Ján Frajkor, Štefan Hreha, Štefan Jeseňák, Hermína Královičová, Andrej Potocký, Michal Sinčák, Jozef Tokár a ďalší. V roku 1977, zakiaľ stále pracoval v Národnom múzeu človeka, Mark tiež založil Asociáciu slovenských štúdií (ASŠ), ktorá združovala vedcov v USA a Kanade do jednej organizácie a sponzorovala vedecké prezentácie v Americkej asociácii pre rozvoj slovenských štúdií. ASŠ tiež vydáva príležitostný prehľad ktorý informuje členov o ich aktivitách. Stolárik slúžil ako tajomník-pokladník a redaktor informačného bulletinu počas prvých desať rokov existencie tejto organizácie, ktorá stále existuje.

V roku 1979 sa Mark vrátil do Spojených štátov, kde sa stal výkonným riaditeľom (neskoršie prezidentom) Balch inštitútu pre etnické štúdie vo Filadelfii. Bola to knižnica, múzeum a vzdelávacie centrum venované kolekciám, vystavovaniu a interpretácii materiálnych artefaktov, archívnych zbierok a knižnici o všetkých amerických etnických skupinách. Založil tam tri oddelenia, rozšírili počet zamestnancov zo siedmich na dvadsaťpäť a prijal päťdesiat dobrovoľníkov. Počas trinástich rokov ako vedúci Ústavu, Stolárik zozbieral milióny dolárov od rôznych jednotlivcov, spoločností a nadácií na účely financovania a činnosti ústavu, výstavy a programy. Členovia správnej rady Ústavu boli veľmi spokojní s jeho prácou, a mu povedali, že môže vo svojej pozícii zostať až pokiaľ sa nerozhodne odísť do dôchodku. Počas jeho pobytu vo Philadelphii Stolárik sa tiež zapojil do miestnej slovenskej komunity a on a jeho rodina sa stali aktívnymi členmi slovenskej farnosti sv. Agneše a sv. Jána.

Medzitým, v roku 1980 slovenské komunity v Kanade a USA zozbierali sumu 500 tisíc dolárov ku ktorej kanadská vláda pridala ďalších 400,000 dolárov, aby sa mohla založiť Katedra slovenskej histórie a kultúry na University of Ottawa. Katedra bola oficiálne inaugurovaná pri fakulte Histórie v máji 1990. Po skončení súťaže na pozíciu vedúceho katedry bolo oznámené, že Mark Stolárik vyhral súťaž z viacerých aplikantov. V januári 1992 Stolárik začal svoju kariéru ako profesor a predseda katedry Slovenskej histórie a kultúry na University of Ottawa. Odvtedy pravidelne prednášal o histórii Slovákov, o stredoeurópskych dejínách a dejín prisťahovalectva do Severnej Ameriky. Popri tom založil Slovenský archív na univerzite s rozsiahlou kolekciou významných osobností v USA a Kanade. S ďaľšímí finančnými prostriedkami ktoré získal za posledných dvadsať rokoch, Stolárik založil osem štipendijných fondov na univerzite, ktoré podporujú štúdium slovenských dejín, umožňuje vedcom robiť výskum v slovenských archívoch, a pozývať hosťujúcich rečníkov prednášať o otázkach vedeckého záujmu a pre potreby miestnej slovenskej komunity. Na univerzite tiež usporiadal tri významné medzinárodné konferencie, na jednej z ktorých (v roku 2002) sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky. Prednášky zo všetkých troch konferencií buď boli alebo budú zanedlho zverejnené. Stolárik vydal deväť kníh a publikoval viac ako šesťdesiat článkov v odborných časopisoch, ktoré sa týkajú slovenských dejín alebo histórie prisťahovalcov. Jeho posledná publikácia je: Kde je môj domov? Slovenská imigrácia do Severnej Ameriky, 1870-2010 (Bern: Peter Lang, 2012).

Okrem svojich profesionálnych záujmov, Stolárik sa naďalej aktívne podiela v aktivitách slovenských komunít v Severnej Amerike. Okrem toho, že je členom Prvej katolíckej Slovenskej Jednoty, Slovenského národného spolku, a Slovenského katolíckeho Sokola, Stolárik je členom Kanadskej slovenskej ligy od roku 1958. V roku 1993 bol zvolený za hlavného predsedu organizácie a slúžil dva trojročné termíny. V roku 1997 bol zvolený za predsedu 63. zboru KSL v Ottawe v ktorej pozícii stále slúži. Dňa 1. októbra 2016 sa Mark Stolárik opäť stáva predsedom Kanadskej slovenskej ligy.

Predstavitelia Slovenskej republiky tiež uznali úspechy Marka Stolárika udelením rôznych vyznamenaní.

V roku 1992 mu Matica slovenská odovzdala striebornú medailu. V roku 1998 ho Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyznamenalo striebornou medailou. Prezident Slovenskej republiky vyznamenal Stolárika Prezidentskou medailou v roku 2002. A 25. mája 2013 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák ocenenil Marka Stolárika titulom Vyslanec dobrej vôle (Goodwill Envoy). Toto cenenie je určené úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorí pôsobia v zahraničí a svojou prácou vynikajúcim spôsobom šíria dobré meno Slovenska vo svete.

Mark Stolárik je ženatý a s manželkou Anne rod. Ivančo z Oshawy majú dvoch synov: Andreja a Matúša.

Anne Stolárik

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada