Podujatia v Montreali

Vianočná oslava Zboru 784 Jednoty, 2009

Jednotas_Ch_Lunch_200Táto fotogaléria je zo slovenského Vianočného obeda organizovanom Zborom č. 784 Jednoty v nedeľu 29. novembra 2009 v spoločenskej hale kostola Sv. Cyrila a Metoda v Montreale.

Kliknutím na názov otvorte fotogalériu.

Slovenské kostoly v Montreale

St_CyrilMethod_200V Montreale sú dva slovenské kostoly. Katolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda je na 7187 2nd Avenue (na rohu 2nd Avenue a Jean Talon Est) a správcom farnosti je Vdp. Gabriel Juruš. Luteránsky kostol Nanebevstúpenia je na 865 Jarry Street West. Grékokatolícky kostol Nanebevstúpenia Pána na 45 Legendre Street West už nie je slovenský.

Klinknutím na názov článku otvoríte fotogalériu.

Piknik 2. zboru KSL, 2009

Branch_2_Picnic_200Piknik 2. Zboru Kanadskej Slovenskej Ligy v lete 2009.

Kliknutím na názov článku otvorte fotogalériu.

Arcibiskup Sokol v Montreale

Mr.-SokolV nedeľu 16 Augusta, 2009 duchovný otec František Krušinský v mene fanosti sv. Cyrila a Metoda v Montreale privítal emeritného arcibiskupa J.E. Jána Sokola zo Slovenska, ktorý poctil osadu svojour návštevou. Po svätek Omši nasledoval obed a stretnutie s otcom biskupom ako je mu príslovečné, dokázal navodiť blízku, priam rodinnú náladu. Montrealskí farníci mu i touto cestou ďakujú za jeho návštevu.

Klub Slovenské motýle

Butterfly_Club_200Montreaský klub pre seniorov 55+ Motýle bol založený v 90-tych rokov. Je to skupina seniorov, ktorí sa spolu radi stretnú a organizujú výlety alebo narodeninové oslavy členov.

Klinknutím na názov článku otvoríte fotogalériu.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada