Ročná schôdza vedenia Kanadskej slovenskej ligy

01 AGM 2020

Vedenie Kanadskej slovenskej ligy sa osobne stretáva raz do roka na výročnej schôdzi, obyčajne na jar. Pandémia tento rok túto tradíciu zmenila a v Mississauge boli povolené takéto stretnutia až v auguste.

Ročná schôdza je dôležitá aby každý člen Správnej rady referoval o svojej činnosti, aby sa vyhodnotila práca za predchádzajúci rok, stav organizácie, a prípravili plány do budúcnosti. Písomné správy hlavných úradníkov sú potom priložené k zápisnici ktorú rozposielam na všetky zbory aby členovia KSL mohli vyhodnotiť činnosť tých, ktorých si na poslednej Konvencii zvolili do vedenia organizácie.

Pandémia zmenila všetky plány a tento rok sa nemôžu uskutočniť ani tradičné podujatia. Preto sa veľa času venovalo novinám Kanadský Slovák a iniciatívam pre ich udržanie. Naše noviny sú mostom, ktorý nás spája aj keď sa nemôžeme osobne stretávať, je to vizitka pre reprezentáciu Kanadských Slovákov po celej Kanade, a pomáha nám udržiavať si svoju identitu.

Na schôdzi sme si uctili aj pamiatku dlhoročných aktívnych členov a priateľov KSL ktorí nás od poslednej schôdze opustili, včitane bývalej predsedníčky Mary Ann Doucette, člena Hlavnej správy Daniela Sulana, obnovovateľa 65. zvoru v Calgary Stana Martončíka, Imricha Stolárika ml. a Metoda Likavčana. Nech im je kanadská zem ľahká.

Medzi najdôležitejšie úlohy vedenia a členov v tejto ťažkej dobe je získavať členov KSL a predplatiteľov Kanadského Slováka. Zriadilo sa umožnenie platenia predplatného cez Interac a zisťuje sa možnosť elektronického prekladu všetkých článkov v novinách do angličtiny. Vedenie tiež vyjadrilo vďaku za finančnú podporu od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a od Heritage Canada, ktorá je v čase znížených príjmov z reklám pre noviny životne dôležitá.

Vedenie sa počas roka pravidelne stretáva cez telekonferencie a zabezpečuje dobrý stav organizácie a dôveru všetkých jej členov.

Palo Čarnogurský,
Hlavný zapisovateľ Kanadskej slovenskej ligy

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada