Krásny 80. Slovenský deň

1a SD2018

V nedeľu 15. júla 2018 hostil 1. okresmý zbor Kanadskej slovenskej ligy 80. výročný Slovenský deň v parku Karlovac v meste Milton, Ontário. Napriek extrémne horúcemu počasiu sa stovky Slovákov z Toronta a okolia zúčastnili na grécko-katolíckej sv. omši, pochutnali si na mnohých slovenských lahôdkach a vychutnávali si hudbu Mira Letku a predstavenia tanečného súboru Východna z Toronta. Vystúpili tri skupiny Východnej: juniori, hlavný súbor a seniori. Ukázali vynikajúce predstavenie a treba im zablahoželať. Andrej Stolarik hral na fujare a tiež zaspieval "Išiel furman dolinou ..."

Jeho Excelencia Andrej Droba, veľvyslanec Slovenskej republiky sa zúčastnil a predniesol povzbudzujúcu reč a tiež sa s nami rozlúčil po svojom štvorročnom funkčnom období ako veľvyslanec, ktoré sa skončí 31. júla. Mark Stolárik, predseda Kanadskej slovenskej ligy tiež prehovoril. Povzbudil zúčastnených aby vstúpili do Ligy a začali odoberať Kanadský Slovák, posledné prežívajúce slovenské noviny v Kanade. Varoval, že bez aktívnej účasti naša Kanadská slovenská liga a naše noviny zaniknú ako etnicky organizovaná komunita v Kanade.

Zablahoželal Emily Bohunickej a jej tímu z Prvého okresného zboru ktorý zorganizoval tento veľmi úspešný Slovenský deň. Dúfame, že sa v budúcnosti budeme ba slovenskách dňoch stále môcť stretávať a užívať si našu domácu pohodu!

Fotografie: Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada