Procesia v slovenskom kostole v Toronte

1a OdpustFarníci kostola sv. Cyrila a Metoda v Mississauge oslávili sviatok Božieho tela s tradičnou procesiou okolo kostola. Je to jedna z významných osláv v slovenských katolíckych kostoloch. Kňaz čita z evanjelia a veriaci sa modlia a spievajú pri vonkajších oltároch okolo kostola.  Sviatok tiež vytvára atmosféru, keď sa po sv. omši a procesii stretávajú priatelia a známi a oslavujú pri dobrom jedle a zábave vo farskej hale. Sprievodné fotografie to vystihujú.

Ospravedlňujeme sa, že prvá verzia článku obsahovala niektoré zastaralé informácie.

Fotografie: Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada