Zaspievajme si v Toronte

zazpievajme si v toronte

Farnosť sv. Cyrila a Methoda
v Mississauge zorganizovala ďalšie úspešné každoročné stretnutie v novom roku. Popoludnie Zaspievajme si sa stáva veľmi populárnou akciou, pre svoju priateľskú a uvoľnenú atmosférou a množstvo zábavy. Hudbu a piesne si vychutnalo veľa Slovákov, mladých aj starších. Skvelé jedlo pripravila šéfkuchárka Jana a dobrovoľníkmi z farnosti.

Tu je niekoľko fotografií pre galériu príjemných stretnutí.

Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada