Odpust v Mississauge

Odpust 200aV nedeľu 16. februára oslávila farský odpust najväčšia slovenská farnosť v Kanade, Sv. Cyrila a Metoda v Mississauge.

Slávnostnú sv. omšu odslúžil d.p. Gregor Nowicki, bývalý kňazský asistent farnosti a koncelebroval d.p. Jozef Vaňo, súčasný kňaz. Vo svojej kázni, otec Gregor hovoril o veľkom poslaní patrónov farnosti, bratoch Cyrila a Metoda zo Solúna, ktorí pred viac ako tisíc rokmi pokrsťanštili slovanské národy.

Po omši sa viac ako 200 farníkov, kléru a priateľov zhromaždilo vo farskej sále na slávnostnom obede. Výdatné jedlo si všetci vychutnali, a po jedle si zase pozreli vystúpenie slovenských tanečníkov zo súboru Východná. Toto podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez neúnavného úsilia mnohých dobrovoľníkov, ktorí strávili niekoľko dní svojho času prípravami.

Tento slávnostný Odpusť bol tiež začiatkom príprav na oslavy 80 rokov založenia farnosti sv. Cyrila a Metoda, pôvodný kostol bol umiestnený na Claremont ulici v centre mesta Toronta. Tieto oslavy vyvrcholia špeciálnymi Bohoslužbami a banketom v nedeľu 4. mája tohto roku. Pre viac informácií o tomto vzácnom výročí prosíme navštíviť internetovú stránku farnosti na www.slovakparish.ca.

Text: Štefan Slovák, fotografie: Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada