Oslava 25. výročia Slovenskej kanadskej národnej rady (SKNR)

V mene Správnej rady Kanadskej slovenskej ligy by som rada zablahoželala Slovenskej kanadskej národnej rade (SKNR) pri príležitosti jej 25. výročia. SKNR pôsobí ako ústredný zjednocovací hlas jej členských slovenských organizácií, ustanovizní, skupín  a jednotlivcov.

Tento významný míľnik sme si pripomenuli 29. augusta 2010 slávnostným obedom vo farskej hale Rímsko-katolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda v Mississauge. Svojou prítomnosťou nás poctila Jeho Excelencia, Milan Kollár, veľvyslanec Slovenskej republiky s rodinou. Ted Chudleigh, poslanec provinčného parlamentu za Halton, predniesol pozdrav od Tima Hudaka, poslanca parlamentu provincie Onário a vodcu oficiálnej parlamentnej opozície. K mimoriadnym hosťom patrili aj Jeho Excelencia John Pazak, Reverend Ronald Comeau, Michal Martinček, honorárny konzul Slovenskej republiky a Larry Glogush, celonárodný predseda Slovenského katolíckeho sokola. Počas obeda vystúpili Východná Slovak Dancers a Slovak Catholic Sokol Girls Drill Team. Po oficiálnom programe nasledovalo spoločenské posedenie sprevádzané hudbou Mira Letka.

S radosťou sme oslávili 25 rokov dosiahnutých úspechov SKNR a s radosťou preukazujeme našu podporu tejto hodnotnej organizácii, ktorá i naďalej napĺňa svoje poslanie v mene kanadských Slovákov.

Mary Ann (Hačková) Doucette
Predsedníčka, Kanadská slovenská liga

 

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada