32. konvencia Kanadskej slovenskej ligy

32._Konvencia-200Kanadská Slovenská liga bola založená pred viac ako 80 rokmi. Z bratsko-sesterskej fraternalistickej poisťovacej organizácie pre pomoc slovenskej komunity bola nakoniec premenená na spoločenskú organizáciu, ktorá cez sieť miestnych pobočiek vyvíja činnosť po celej Kanade.

KSL  zvoláva každé tri roky svoju konvenciu, na ktorej sa delegáti z každého zboru dohodnú na prioritách a aktivitách organizácie pre najbližšie tri roky a zvolia si nové vedenie organizácie.

32. konvencia zvolila za predsedníčku Mary Ann Doucette z 63. zboru v Ottawe na tretie funkčné obdobie. Pavol Čarnogurský zo 65. zboru v Calgary bol zvolený za podpredsedu, Marta Fuska z 2. zboru v Montreale bola znovu zvolená za tajomníčku, Christine Dzugan z najväčšieho zboru č. 23 vo Wellande bola zvolená za pokladníčku, Ján Juraj Frajkor z 63. zboru v Ottawe zostáva zapisovateľom, Paul Vyrostko z 23. zboru vo Wellande je novým predsedom Kontrolného výboru, a Daniel Sulan a Helen von Friedl zo 7. zboru v Toronte sú členovia kontrolného výboru.

Konvencia odsúhlasila priority a aktivity pre ďalšie obdobie, ktoré budú uverejnené v novinách Kanadský Slovák.

V minulom roku bolo tiež 70. výročie od založenia týždenníka Kanadský Slovák, a Július Behul pokračuje ako jeho šéfredaktor.

Pretože dátum konvencie je vopred stanovený, tri slávnostné príležitosti a výročia sa oslávili na veľkom Gala večeri v hoteli Delta Ottawa City Center. Na slávnosti boli prečítané mnohé pozdravy od politických, komunálnych a inštitucionálnych vodcov v Kanade, a veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade, Jeho Excelencia Milan Kollár prečítal vo svojom hlavnom príhovore tiež pozdravy od prezidenta, vládnych činiteľov a ďalších inštitucionálnych predstaviteľov zo Slovenskej republiky, vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej.

Gala večer, s bohatou večerou a kultúrnym programom pokračoval do skorých ranných hodín tancom a zábavou s hudbou od výborného orchestra Tempo.

Text: Pavol Čarnogurský, fotografie: Tibor Dej a Pavol Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada