90. výročie slovenskej farnosti v Montreale

01a 90 MtlSlovenská katolícka komunita v Montreale tento rok oslavuje 90. výročie založenia farnosti sv. Cyrila a Metoda. Krutá chudoba v ich starej vlasti a devastácia spôsobená Prvou svetovou vojnou spôsobili, že mnohí opustili Slovensko a smerovali do Severnej Ameriky. S malým batôžkom osobných vecí si však priniesli aj niečo oveľa dôležitejšie - hlbokú a silnú kresťanskú vieru. Denne ťažko pracovali a z úbohej mzdy odkladali cent k centu s nádejou, že jedného dňa si budú môcť postaviť vlastný boží chrám, kde budú môcť vzdávať vďaku Pánu Bohu za každodenné milosti. V roku 1928 založili Slovenskú farnosť sv. Cyrila a Metoda v Montreale. Neskôr mohli konečne vlastniť svoj kostol, ktorý kúpili v roku 1944. Roky plynuli, generácie sa menili a zanechali nám dedičstvo, za ktoré sme veľmi vďační.

90. výročná sv. omša a banket sa konali 23. septembra v terajšom kostole Sv. Cyrila a Metoda na ulici Jean-Talon. Omšu celebroval J.E. Christian Lépine, arcibiskup Montrealu a koncelebrovali vdp. Gabriel Juruš, farský kňaz, monsignor Pierre Blanchard, biskupský vikár pre kultúrne a rituálne komunity Montrealskej arcidiecézy, a Fr. Jozef Blaszak, OFM Conv., reprezentujúci rád sv. Františka ktorý má záštitu nad slovenským kostolom. Arcibiskup Lépine povedal silnú a inšpirujúcu kázeň ako silná viera pomáha udržiavať komunity, rodiny a jednotlivcov silnými a trvalými.

Výročný banket pokračoval oslavou jednej z najstarších a stále aktívnych slovenských farností v Severnej Amerike. Arcibiskup Lépine požehnal lahodné jedlá a Vlado Cincík, predseda 2. zboru Kanadskej slovenskej ligy privítal všetkých hostí. Vojto Mirga opísal históriu farnosti, a Divadelná skupina Priadky, vedená Beou Janurovou, predstavila nádherný program duchovných piesní, historických náčrtov a slávnych citátov vhodných pre túto príležitosť.

Všetci kanadskí Slováci sú hrdí na Slovákov v Montreale a ich vodcov ktorí zachovávajú náše dedičstvo, tradície a vieru, čím plnia sny našich predkov, ktorí prišli do Montrealu a do Kanady s ničím a napriek tomu nám zanechali silné dedičstvo, ktoré sme hrdí  udržiavať.

Zdroj: Brožúra k 90. výročiu
Text a fotografie: Palo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada