Hody v slovenskom kostole v Montreale

Hody 200„Svätý Cyril, svätý Metód, ľud kresťanský cti váš príchod,
priniesli ste pravej viery život."

Mnohí z nás si rozhodne pamätáme na časy, kedy sa u nás doma na Slovensku slávili hody.

Ej, to bola sláva. Už niekoľko dní pred významným sviatkom prišli do dediny kolotoče, strelnice a všetky hodové atrakcie, ktoré mali premiéru v hodovú nedeľu. Hody sa slávia na Slovensku dodnes na sviatok patróna konkrétneho kostola.

Za patrónov slovenského kostola v Montreale si vybrali naši predkovia dvoch sympatických vierozvetcov svätých Cyrila a Metóda. 14. februára slávime ich sviatok a pri tejto príležitosti sa koná tradičná slávnostná sv. omša a po nej spoločný nedelný obed, banket.

Nebolo tomu inak ani v nedeľu 16. februára t. r., ibaže sv. omša mala oveľa slávnostnejší charakter. Celebroval ju hosť najvzácnejší a najvyznámnejší, najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v Montreale, J. E. Arcibiskup Christian Lepine. Pri slávnostnej sv. omši koncelebroval náš nový pán farár Rudolf Grega, o. Peter Sabbath, pastoračný administrátor farnosti sv. Cyrila a Metoda, a o. Gabriel Juruš. Návšteva bola o to významnejšia, lebo ho poctil svojou navštevou diecézny arcibiskup. Sandra Turek a Jakub Paluš, oblečení v slovenských krojoch, privítali Jeho Excelenciu arcibiskupa s kyticou kvetov. Omša bola slávená v troch jazykoch, slovenčine, angličtine a francúzštine.

Po sv. omši pripravili kurátori kostola veľmi honosné pohostenie na ktorom sa zúčastnil ďalší významný, vážený a milý hosť veľvyslanec SR v Ottawe pán Milan Kollár ako i honorárny konzul SR v Montreale pán Dezider Michaletz. Veľvyslanec Kollár urobil špeciálnu prezentáciu 2-Euro mince, vyrazenej na Slovensku, pripomínajúcu našich patrónov sv. Cyrila a Metoda, ktorých blahorečený pápež Ján Pavol II tiež vyhlásil za patrónov Európy. Arcibiskup bol veľmi dojatý s týmto mementom z jeho návštevy farnosti.

Celá oslava našich vierozvetcov sa konala vo veľmi príjemnej atmosfére. Pán arcibiskup bol veľmi prekvapený hojnou účasťou farníkov na bohoslužbe a prisľúbil, že nás opäť rád navštívi. Ubezpečil nás, že bude naďalej držať ochrannú ruku nad slovenským kostolom, aby sme ho mohli zachovať pre budúce slovenské generácie.

Ako sa my Slováci osobne postavíme k tomuto záväzku a dedičstvu, bude záležať naozaj od každého jedného u nás.

Organizáciu a prípravu celých osláv mal v rukách hlavný ceremoniár, pán Vlado Cincík.
Svojej úlohy sa zhostil výborne. Na príprave tejto udalosti sa veľmi aktívne podielali všetci kurátori, pani Marta Fuska, pán Vojto Mirga a množstvo dobrovolníkov.

Predsedníčka 2. zboru KSL v Montreale, Lýdia Matusky, pozdravila arcibiskupa so štedrými darmi od zboru ako aj od Slovenského domu.

Textom, ktorý sa spomína v úvode sa začínala aj úvodná pieseň slávnostnej sv. omše. Pevne veríme, že naši patróni sa prihovárajú „tam hore" aj zato, aby náš kostol žil dlhé roky pravou vierou, ktorú nám oni pred stáročiami priniesli do vienka.

Text: Bea Janurová a Vladimír Cincík, fotografie: Tereska Buxar

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada