Pod slovenskou zástavou v Calgary

01a Zastava 2020

Nový rok v Calgary si už nemožno predstaviť bez stretnutia Slovákov pri východe slnka pred radnicou mesta. Zamestnanci nás vítajú ako starých známych, pretože sa tam takto schádzame už 26 rokov. Nie je nás síce veľa, ale ide hlavne o symbol aby si aj metropola západnej Kanady pripomenula deň vzniku samostanej Slovenskej republiky.

Aj tohoto roku Palo BeňovskýFero Kilo vybavili potrebné povolenia a strážna služba mala zástavu už pripravenú. Pred vianočným stromčekom vo vestibule radnice mal Palo Beňovský krátky príhovor o význame udržiavania si lásky k vlasti a potom nastal čas vyvesiť slovenskú zástavu na čestný stožiar, na ktorom bude viať po celý novoročný deň. Prítomní zaspievali hymnu Nad Tatrou sa blýskaKto za pravdu horí.

Na Nový rok ráno je v Calgary celkom tuhá zima, tak sme sa potešili, že šiškáreň Tim Hortons naproti radnice už bola otvorená a všetci sa mohli zohriať horúcou kávou, čajom alebo čokoládou a zajesť svojou oblúbenou šiškou.

Z Calgary všetkým prajeme šťastný a prekrásny Nový rok.

Text a fotografie: Palo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada