Pokračujúca sága štátnych symbolov Slovenskej republiky

ZnakPo odhalení nových dresov národného hokejového tímu Slovenskej republiky zazneli mnohé kritické reakcie na Slovensku aj v zahraničí. Profesor Ľudovít Zanzotto, Generálny konzul Slovenskej republiky v Calgary vo výslužbe, napísal svoj názor prezidentovi Slovenskej republiky a viacerým ministerstvám vlády SR. Jeho list bol zverejnený na strane 7 kanadského Slováka číslo 20 (môžete si ho stiahnuť TU). V KS čísle 21 pán Ján Uher z Toronta chcel vedieť, či Prof. Zanzotto dostal odpoveď (viď strana 5, číslo 21 si stiahnete TU). Odpovede vlády si tiež môžete stiahnuť: Z Prezidentskej kancelárie TU a z Ministerstva kultúry TU. Stiahnuté dokumenty nájdete v priečinku do ktorého si sťahujete veci na Vašom počítači.

Vážená redakcia Kanadského Slováka

V článku „Nad vynoveným slovenským hokejovým znakom“, uvedenom v 21 vydaní (nov.3, 2018) Vašich novín, ma autor, pán Ján Uher vyzval, aby som sa podelil s odpoveďami na môj list vládnym činiteľom Slovenskej republiky ohľadne nového znaku na dresoch slovenských hokejových reprezentantov. Týmto tak činím.

Odpovede na môj list som dostal dve a to od prezidentskej kancelárie, podpísanej pánom Krpelanom a od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podpísanej pani Ria Feik Achbergerovou, riaditeľkou odboru komunikácie a protokolu. Od predsedu Národnej Rady a Ministerstva vnútra nič.

Keďže k listu z prezidentskej kancelárie nie je čo dodať, pristavím sa pri liste z Ministerstva školstva etc. SR. Na túto inštitúciu som sa vlastne neobracal, ale môj list jej bol pravdepodobne postúpený úradom vlády. List začína vetou, že Ministerstvo školstva nemá danú vec v pôsobnosti a prináleží Ministerstvu vnútra, ktorému som vlastne list poslal (bez odpovede).

V pokračovaní mi bolo vysvetlené, že Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) bude naďalej dostávať od Ministerstva školstva finančnú podporu, pretože neporušil zmluvu. Na peniaze som sa ja vlastne ani vôbec nepýtal.

Ďaľšia časť odpovede je najzaujímavejšia, keďže hovorí o stretnuti zástupcov SZĽH s ministerkou školstva Martinou Lubyovou, ktoré skončilo dohodou. Citujem: „Po dohode oboch strán dôjde k doplneniu dresov slovenskej reprezentácie ľadového hokeja a to nasledovne – na dresoch pribudne označenie Slovakia, alebo Slovensko a štátny znak, ktorý bude umiestnený na rukáve dresov. Zároveň sa logo SZĽH, ktoré pripomína štátny znak, doplní nápisom „Hockey Slovakia“, aby bolo jasné, že nejde o štátny znak“. Koniec citátu.

A potom, že sa nedá dohodnúť o všetkom: slovenskí hokejoví reprezentanti budú mať na prsiach hokejkový znak s opilovaným krížom, pripomínajúci hanebne spotvorený štátny znak a situácia sa zachráni tým starým znakom na rukáve. A potom, že je niečo nemožné. Záplatou na rukáve je česť a integrita štátnych symbolov Slovenskej republiky zachránená.

Zákon na ochranu štátnych symbolov (Zákon č. 63/1993), Trestný zákon hanobenia národa? Prosím Vás.

Skupina poslancov NR (A. Hrnko, J. Paška, S. Zelník, T. Jančula, D. Tittel) podali návrh na sprísnenie a doplnenie zákona č 63/1993. Jednou časťou navrhovanej zmeny je doplnenie paragrafu 3, odstavca 3 o tieto vety:
„Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, najmä vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku“.

Vďaka im všetkým. Len dúfajme, že nie je neskoro. Áno, vždy ide o peniaze, niekto trebárs získa monopol na predávanie tričiek a iných parafernálií hokejovým fanúšikom. Ale je to ozaj všetko?

Pred radom rokov, krátko po vstupe Slovenskej republiky do Európskej Únie mi v rozhovore jeden diplomat povedal, že neočakáva, že by patriarchálny dvojitý kríž ostal v slovenskom štátnom znaku viac ako desať – dvadsať rokov. To bolo roky pred už úplne otvoreným útokom „liberálov“ na všetky kultúrne hodnoty a tradície európskych národov a vlastne na národy Európskej Únie samé. A vlastne na západnú kresťanskú civilizáciu na celom svete.

Nevidíme tu prvý pokus o eróziu štátnych symbolov Slovenskej republiky? Kto vie. Ale viete si predstaviť dvojitý kríž v štátnom znaku Slovenskej republiky v už úplne zliberalizovanej Európskej Únii?

Slová môjho priateľa diplomata boli možno prorocké...

Prof. Em. Ľudovít (Ľudo) Zanzotto
Generálny honorárny konzul SR (ret.)

 

 

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada