Nadchádzjúce 70. výročie 23. zboru KSL vo Wellande

Jeden z najstarších a dnes najväčší zbor Kanadskej slovenskej ligy, 23. zbor vo Wellande, Ontário 16. októbra oslávi 70. výročie založenia (pozrite Kalendár).

Začnime oslavy prehliadkou fotogalérie dôležitých udalostí a osobností ktoré urobili Welland takou silnou a súdržnou slovenskou komunitou.

Slováci v Kanade gratulujú terajšiemu vedeniu zboru a prajú im veľa úspechov aj v budúcnosti.

Predseda: Branislav Galát
Podpredseda: Michael Šimko
Tajomníčka: Margita Galát
Pokladníčka: Christine Dzugan
Zapisovateľka: Mary Danylko
Predseda dozorného výboru: Paul Vyrostko
Dozorca: Luke Dzugan
Dozorca: Štefan Kamendy

 

Doleuvedené fotografie sú výsledkom projektu 'Digitalizácia archívu KSL' pre ktorý KSL dostala finančnú podporu od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Kliknite na obrázok aby ste ho videli v plnej veľkosti a potom stisnutím pravej šipky na klávesnici uvidíte nasledujúcu fotografiu.

 

 

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada