Návštevy sv. Mikuláša v Toronte

Santa2016  200Byzantská katolícka slovenská katedrála Narodenia Bohorodičky na Shaw Street v Toronte vždy privíta sv. Mikuláša pri návšteve našich detí. Tie si užili výrobu kraslíc a dekorovania vianočného pečiva aby privítali sv. Mikuláša ako sa patrí.

V ďalšom slovenskom kostole, deti vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Mississauge tiež prežívali vizitáciu od sv. Mikuláša. Prišlo veľa detí a rodičov / starých rodičov a neboli sklamaní. Deti zo Slovenskej školy privítali sv. Mikuláša krásnymi piesňami a básňami v slovenčine.

Fotografie: Milan Rosko a Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada