Tradičný odpust v Mississauge

Odpust2015 200V nedeľu 15. februára slávila farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauge tradičný Odpust. Sv. omšu celebroval kňaz Jozef Vaňo, súčasný správca farnosti.

Po Bohoslužbách sa 180 až 200 farníkov, duchovenstva a priateľov zhromaždilo vo farskej sále na slávnostný obed. Výborné jedlo pripravil Peter Repka s pomocou dám z farnosti. Otec Jozef Vaňo zahájil oslavy a Fr. Gregor Nowicki, bývalý kaplán farnosti povedal modlitbu pred jedlom a požehnal pripravené jedlo.

Text a foto: Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada