Slovenské kanadské múzeum dedičstva

Muzeum_200Keď idete do Toronta cez Oshawu nezabudnite sa zastaviť v Slovenskom kanadskom múzeu dedičstva, ktorý našiel svoje trvalé bydlisko na 485 Ritson Road v Oshawe, trefne cez ulicu od slovenského grékokatolíckeho kostola.

Múzeum začalo na Expo '67 v Montreale, kde etnické skupiny chceli predviesť ich kultúru v pavilónoch na Expo a stalo sa veľkou turistickou atrakciou.

Slovenské historické artefakty získané v priebehu mnohých rokov boli potom vystavované v miestnosti Dedičstva v slovenskej Katedrále Premenenia Pána v Markhame. V roku 2003, Markhamské múzeum požiadalo, aby bola výstava premiestnená do ich historicko-rekreačného strediska, a bola  mnoho rokov vystavovaná v pavilóne Stickler house.

Konečne múzeum našlo svoj trvalý domov v Oshawe, meste s dlhou a hrdou prítomnosťou a históriou Kanadských Slovákov. Slovenské kanadské múzeum dedičstva je formálne uznané ako Kanadské múzeum a jeho exponáty budú pravideľne umiestnené na pozvanie vo viacerých "veľkých" múzeí po celej Kanade.

Predsedníčka a kurátorka múzea, Margaret Dvorský dosiahla fantastický úspech pre slovenskú komunitu v Kanade, a budete sa cítiť hrdí z toľkých vystavených artefaktov, ktoré vám, vaši, deťom a vnúčatám ukážu naše dedičstvo v plnom rozsahu.

Fotografie: Pavol Čarnogurský

Kliknutím na ľubovoľnú fotografií uvidíte fotogalériu v plnej veľkosti

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada