Víťazi tretieho ročníka Kanadského Slávika 2011

slavik2011_200_Organizácia Slovenský dom so sídlom v Toronte úspešne zorganizovala tretí ročník Kanadského slávika. Toto podujatie nadväzuje na “Slávika Slovenska”, ktorý na Slovensku už 22 rokov úspešne propaguje slovenské piesne medzi mladými prianivcami folklórneho umenia. Garantom kanadského finále sa stal tak ako na Slovensku operný spevák Peter Dvorský a na podujatie finančne prispel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraniční.

Do finále súťaže v nedeľu 13. novembra postúpilo 16 súťažiacich ktorí súťažili v dvoch kategóriach. Počas finálového večera súťažiacich sprevádzal vzácny hosť zo Slovenska, akordeonista a nestor slovenského folklóru Maroš Veselský, ktorému na klavíri úspešne sekundoval Miro Letko, ktorý deti na finálový večer starostlivo pripravoval.

Večer moderoval Pavol Džačko a v programe taktiež vystúpili tanečníci zo súboru Východná Slovak Dancers. Finále tiež poctil svojou prítomnosťou Peter Štilicha, ktorý Slávika Slovenska pred 22. rokmi zakladal a pre deti priniesol posolstvo od majstra Petra Dvorského, ktorý sa tentokrát pre pracovné povinnosti finále nemohol zúčastniť ale prisľúbil ze určite príde na niektorý z ďalších ročníkov.

Súťaž hodnotila kritickým sluchom odborná porota, ktorej predsedal Peter Štilicha zo Slovenska, v zložení:

Režisérka a dramaturgička Oľga Turoková, speváčka Marka Rajna, riaditeľka divadla Mladá Scéna Mariana Supeková Gregoríková, operný spevák Ján Vaculík, riaditeľ produkčnej agentúry JK production Ján Kosiba a vice prezident folklórneho súboru Východná Slovak Dancers Dušan Dorich.

Porota hodnotila nielen úroveň umeleckého prednesu, talent a celkový dojem, ale aj dodržiavanie pravidiel sútaže a ani tento rok sa nevyhla udeleniu  trestných bodov.

Detskí speváci svojim prístupom a oduševnením zapálili srdce každého návštevníka. Víťazmi sa za svoju odvahu a nebojácnosť stali všetci zúčastnení, ale súťažné trofeje si na základe výroku odbornej poroty nakoniec odniesli títo súťažiaci:

Kategória I (deti od 4 do 9 rokov)
Zlatý Kanadský Slávik: Barborka Benada
Strieborný Kanadský Slávik: Lucas Timdale
Bronzový Kanadský Slávik: Ashley Sienna Dobal

Kategória II (deti od 9 do 16 rokov)
Zlatý Kanadský Slávik: Izabela Zubek
Strieborný Kanadský Slávik: Miriam Brazina
Bronzový Kanadský Slávik: Elisabeth Frynta

Ďakujeme všetkým, ktorí už tradične prispievajú k tomu aby sa Kanadský Slávik mohol konať, predovšetkým rodičom, ktorí vedú svoje deti k láske ku slovenskej piesni,

slovenskej škole a pani učiteľke Danke Kušnírovej, Mirovi Letkovi, ktorý deti pred súťažou intenzívne pripravoval a na súťaži ich aj hudobne sprevádzal, súboru Východna Slovak Dancers, ktorého vystúpenia su vždy radostným oživením,  odbornej porote a váženým hosťom, televízii Slovenský Svet a v neposlednom rade Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za jeho podporu.

Aká je budúcnosť našich kanadských Slávikov? To záleží len na ich odhodlaní a láske ku slovenskej piesni.

Slovenský dom taktiež spoluorganizuje premierový ročník Amerického slávika, ktorý sa konal 19. novembra v New Yorku. Už teraz sa všetci tešíme na štvrtý ročník Kanadského slávika, ktorý sa bude konať na jeseň 2012. Všetky informácie o podujatí budú uvedené na internetovej adrese www.kanadskyslavik.com.

Text a fotografie: Slovenský dom
Fotografie sú copyright Slovenského domu a sú reprodukované s povolením.

Kliknite na ktorúkoľvek fotografiu aby ste videli fotogalériu v plnej veľkosti.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada