Oslava jubilejného 70. výročia Kanadského Slováka

KS_70_200Keďže sa 10. marca konala v Toronte výročná schôdza Správnej rady Kanadskej slovenskej ligy, večer jej členovia a priatelia Kanadského Slováka pozvali šéfredaktora Júliusa Behúla a manželku Mariku na neformálnu večeru na oslavu takého vzácneho výročia. Oslava sa konala v priestoroch výbornej slovenskej reštaurácie Liba's Bar and Grill na 448 Brown's Line v Etobicoke.

Po gratuláciách od predsedníčky Kanadskej slovenskej ligy Mary Ann Doucette sa rozprúdilo príjemné posedenie a pán Štefan Reištetter ml. prítomných zabavil tradičnými slovenskými pesničkami.

Formálna oslava 70. výročia vydávania týždenníka Kanadský Slovák a 80. výročia založenia Kanadskej slovenskej ligy sa uskutočnia v rámci 32. Konvencie Kanadskej slovenskej ligy v apríli 2013 v Ottawe, aby toto okrúhle výročie mohli osláviť aj delegáti zborov KSL z celej Kanady a významní hostia a dignitári z Kanady a zo Slovenska.

Fotografie: Pavol Stacho

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada