Víťazi štipendií KSL v r. 2013

Kanadská slovenská liga (KSL) ustanovila štipendiá, aby ocenila akademické úspechy našich mladých členov. V mene Správnej rady s radosťou oznamujem víťazov štipendií KSL v kategórii stredná škola a univerzita na rok 2013. Žiadosti o štipendium v kategórii stredná odborná škola – College neboli.

Stredná škola:
1. miesto $1,000 Kaleb Mudrik (31. zbor KSL v St. Catharines)
2. miesto $250 Alicia Woodhouse (31. zbor KSL v St. Catharines)
3. miesto $200 Nicholas Savel (23. zbor KSL vo Wellande)
4. miesto $150 Madelen Mudrik (31. zbor KSL v St. Catharines)

01 Kaleb Mudrik02  Alicia Woodhouse03 Nicholas Savel04 Madelen Mudrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzitné štúdium (bakalársky program):
1. miesto $1,000 Charley Helene Carriero (23. zbor KSL vo Wellande)
2. miesto $250 Alex Josephine Carriero (23. zbor KSL vo Wellande)
3. miesto $200 Matej Goc (34. zbor KSL v Kitcheneri)

05 Charley Carriero06 Alex Carriero07 Matej Goc

 

 

 

 

 

 

 

 

Štipendiá budú odovzdané výhercom počas vianočných posedení organizované zbormi KSL v ich slovenskej komunite. Tie oslavy poskytujú príležitosť pre funkcionárov a členov miestneho zboru prejaviť hrdosť a vyjadriť podporu pre dosiahnuté úspechy, ktoré štipendijný výherca dosiahol.

Na záver chcem všetkým štipendijným víťazom srdečne zablahoželať za dosiahnutie takého dôležitého míľnika v ich akademickej kariére. Prajem im ako aj všetkým slovenským študentom v Kanade veľa úspechov do budúcnosti. Bravo!

Mary Ann (Hačková) Doucette
predsedníčka Kanadskej slovenskej ligy

 

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada