Kurzy slovenského jazyka v Mississauge

každú sobotu od 9:00h do 11:30h
v Základnej škole Blahoslavenej Terezy z Kalkaty, 1120 Runningbrook Drive (hlavná križovatka - Bloor St. a Dixie Rd.), Mississauga ON, L4Y 2T2
Organizuje Katolícka školská rada pre distrikt Dufferin-Peel - Medzinárodný jazykový program pre deti od 4 do 15 rokov.
Pozývame deti vo veku od škôlky po 8. triedu. Štúdium je pre všetky úrovne. Dve triedy budú otvorené (od 4 do 9 a od 10 do 15 rokov) záležiac na registrácii študentov. Trieda od 4 do 9 rokov bude taktiež zahŕňať umelecké vystúpenia (hovorový prednes, hudbu, maľovanie) a zabavné aktivity.

Ročný poplatok: 25 dolárov za dieťa
Registrácia prebieha každú sobotu od 08:30h do 12:00h (priebežné prihlášky).

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada