Gratulácie biskupovi Jánovi Pazákovi

Dňa 14. februára 2013 si pripomíname 12. výročie biskupskej konsekrácie preosvieteného vladyku Johna S. Pazáka, C.Ss.R, druhého eparchu eparchie Sv. Cyrila a Metoda pre byzantských katolíckych Slovákov v Kanade. Je to jediná eparchia, ktora nesie názov apoštolov Slovanov a zároveň je aj eparchiou, ktorá je jedinečná takéhoto druhu. Tohto roku si táto eparchia pripomenie 30. výročie vzniku, ktore vyvrcholí 26. mája 2013 archijerejskou svätou liturgiou za účasti vzácnych hostí a veriacich zo zahraničia a domova. Preosvietenému vladykovi Johnovi S. Pazákovi, C.Ss.R vyprosujeme v Jeho dnes neľahkej úlohe veľa Božích milostí a požehnania, na príhovor našej Matky Presvätej Bohorodičky a našich Slovanských patrónov Sv. Cyrila a Metoda.

Rev. Marek Novický

Biskup_Pazak

Biskup Pazák

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada