63. Zbor Kanadskej Slovenskej Ligy

OttawaKrátka história 63. Zboru Kanadskej Slovenskej Ligy v Ottawe

63. Zbor Kanadskej slovenskej ligy bol založený 11. novembra 1951 z iniciatívy Imricha Stolárika a trinástich priateľov - povojnových utečencov zo Slovenska. I. Stolárik pôvodne slúžil vo funkcii tajomníka ale v roku 1954 bol zvolený za predsedu a v tejto úlohe slúžil do roku 1997 kedy odstúpil a bol zvolený za doživotného čestného predsedu. Funkciu predsedu prebral jeho dobrý priateľ Ján Geleta, utečenec z r. 1968, ktorý viedol Zbor do r. 2007, kedy bol za predsedu zvolený pisateľ tohoto článku. Ottawský Zbor sa rozširoval a najviac členov, 82 mal v r. 1981, ale odvtedy ich počet pomaly klesá.

Napriek pomerne nízkemu počtu členov, 63. Zbor má za sebou veľa úspechov. Hral hlavnú úlohu pri usporiadaní pravideľných svätých omší v slovenčine od r. 1951 do r. 1964 a sv. omšu raz za mesiac od r. 1970 dodnes, v poľskom kostole Sv. Hyacinta. Tiež sponzoroval oslavy Sv. Mikuláša na začiatku decembra od r. 1974 do r. 2004, organizovaných paňou Hyacintou Belloni. A nakoniec sa každoročne v januári zúčastňuje Mnohokultúrnej omše Ottawskej arcidiecézy od r. 1986 dodnes, tiež organizovanou pani Hyacintou Belloni.

Na politickom fronte, 63. Zbor oslavoval Deň nezávislosti Slovenska (14. marca) od r. 1951 do r. 1993. Každého 14. marca od r. 1952 do r. 1970 hosťoval rozhlasový program na stanici CKCH. Tiež zorganizoval aby slovenská zástava viala na radnici v Ottawe v ten istý deň od r. 1974 do r. 1985. Nakoniec, 1. januára 1993, 63. Zbor inauguroval každoročný ples na Deň nezávislosti ktorý sa koná na veľvyslanectve Slovenska. Členovia a vedenie Zboru úzko spolupracujú so štábom Veľvyslanectva Slovenskej Republiky na propagácii dobrého mena Slovenska vo všetkých oblastiach.

Ottawský Zbor je tiež aktívny v propagácii slovenskej kultúry. V r. 1978 zriadil mesačný program “Slovenské spektrum” na káblovej televízii, ktorý na začiatku produkoval Emil Purgina, potom od r. 1982 ro r. 2002 Margita Moore, a teraz program produkuje George Frajkor za asistencie Anne Ladouceur a Livia Koneval. V r. 1980 založil Sobotnú Slovenskú školu, ktorá stále úspešne funguje. Tiež loboval a podporoval Katedru Slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite. Traja členovia zboru (Imrich Stolárik, Mark Stolárik a George Frajkor) pravidelne posielali správy do týždenníka Kanadský Slovák. Imrich Stolárik tiež redigoval päť čísiel každoročného Kalendára Kanadskej Slovenskej Ligy a pripravil a redigoval dve knihy o Kanadskej Slovenskej Lige.

Na spoločenskom poli 63. Zbor pripravoval pre slovenskú komunitu bohatý zábavný program. Sponzoroval nespočetné tance, divadlá a hudobné predstavenia v hale kostola Sv. Hyacinta, ako aj pikniky na farmách nebohého Jána Geletu, Hyacinty Belloni a Margity Moore. Za posledných pár rokov 63. Zbor sponzoroval bál pri príležitosti 15. výročia nezávislosti Slovenska ktorý sa konal na veľvyslanectve Slovenskej Republiky (r. 2008) a Dožinky s večerou a tancom v októbri 2009. Plánuje organizovať podobné podujatia aj v budúcnosti.

A na záver, 63. Zbor prispel najväčším počtom členov Hlavnej správy v histórii Ligy: jeden doživotný čestný predseda (Imrich Stolárik, 1987 – 2000) a štyroch predsedov (Imrich Stolárik, 1978 – 1981); M. Mark Stolárik, (1994 – 1999); George Frajkor, (2004 – 2007); a Mary Ann Doucette, od r. 2007 dodnes.


M. Mark Stolárik

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada