Slávnostná recepcia na Deň Ústavy

ustava2016 200Vo štvrtok 8. septembra 2016 sa na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ottawe uskutočnila slávnostná recepcia pri príležitosti Dňa Ústavy. Na recepcii sa zúčastnilo približne 250 hostí zastupujúcich kanadskú vládu, parlament, diplomatický zbor, podnikateľskú sféru, mimovládne organizácie, média a v neposlednom rade početnú slovenskú komunitu nielen z Ottawy, ale aj Toronta, Montrealu a ďalších častí Kanady.

Minister zahraničných vecí Kanady Stéphane Dion zaslal slovenskému veľvyslanectvu pri tejto príležitosti pozdravné posolstvo, v ktorom vyzdvihol pevnosť priateľstva a spojenectva Kanady a SR a vynikajúcu úroveň vzájomných vzťahov. Jeho slová zopakovala štátna podtajomníčka kanadského MZV pre Európu, Alex Bugailiskis ktorá zároveň konštatovala prehlbovanie kontaktov a spolupráce medzi Kanadou a SR vo všetkých oblastiach, vrátane stretnutí na vysokej politickej úrovni a obchodu a investícií. Rovnako ocenila podporu SR pre komplexnú ekonomickú a obchodnú dohodu medzi Kanadou a EÚ (CETA) a s uznaním sa vyjadrila o pôsobení SR na poste predsedníckej krajiny EÚ.

Veľvyslanec Andrej Droba odovzdal kanadskej umelkyni so slovenskými koreňmi Esther Bryan čestné uznanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Esther Bryan, autorka unikátneho umeleckého projektu „Gobelín spolupatričnosti" (Quilt of Belonging) bola z rúk generálneho guvernéra Kanady Davida Johnstona nedávno ocenená kanadským štátnym vyznamenaním Meritorius Service Medal. Súčasťou recepcie bola zároveň vernisáž diel slovenského sochára žijúceho v Kanade Rastislava Hlavinu, ktorého práce boli okrem Kanady vystavované a ocenené v mnohých ďalších krajinách sveta, vrátane USA, Japonska, Francúzska či Švajčiarska. Pri tejto príležitosti slovenský veľvyslanec v Kanade Andrej Droba odovzdal umelcovi list oceňujúci "jeho zásluhy na poli prezentácie slovenského umenia a kultúry v Kanade a vo svete."

Fotografie Tibor Dej

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada