Propagácia Slovenska v Ottawe

Sante  Dinner 200Dňa 1. decembra 2015 som vstúpila do reštaurácie Santé na ulici Rideau, kam ma doprevadil slovenský veľvyslanec Andrej Droba a jeho manželka Daniela Droba. Prvá vec, ktorú som si všimla, bol krásny plagát Slovenska a niekoľko brožúr. Hneď mi to pripomenulo, ako mi chýbajú Vysoké Tatry a ešte koľko toho sa musím naučiť o Slovensku. Keď som prechádzala cez vchod, všimla som si krásne slovenské bábiky vyrobené z kukuričného šúpolia, porozkladané na stoloch pre všetkých hostí ako suveníry. Tiež boli vystavené krásne ceny do tomboly, ktoré sa na konci večera vylosovali, vrátane Double Cross Vodka, vín a tradičnej keramickej vázy.

Pohovorila som si s prvými dvoma prichodiacimi hosťami. Neboli Slováci. Prišli osláviť narodeniny a chceli sa viac dozvedieť o Slovensku. Pýtali sa ma na môj kroj. Zatiaľ čo oni obdivovali detaily, povedala som, že pani Hyacinta Belloni z Ottawy kroj ručne vyšila. Vysvetlila som im niekoľko našich tradícií, ale predovšetkým som ich opravila aby nehovorili 'Slovakian' ale 'Slovak'.

Neskôr som popri nich prešla aby som zistila ako sa cítia. Oni, spolu so všetkými ďaľšími hosťami ktorí sa zúčastnili večere, prežívali prekrásny večer. Tých pomerne málo ľudí ktorí boli slovenského pôvodu so mnou hovorili o tom, ako ich rodiny žili v malých obciach na Slovensku. Všetkým veľmi chutilo slovenské jedlo ktoré pripravili kuchári z reštaurácie Santé pod vedením šéfkuchára na slovenskom veľvyslanectve, Lubošom Ondejkom. Andrej Droba povedal niekoľko slov o Slovensku a hovoril o krajine s vášňou. Na klavíri hrala Alena Beckerová-Rosochová a na fujare zahral Andrej Stolárik. Od začiatku do konca, bol to nádherný večer.

Text: Barbora Dej, fotografie: Tibor Dej

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada