Spomienka na Zamatovú revolúciu

Velvet 200Večer 20. novembra slovenské veľvyslanectvo otvorilo svoje dvere významným predstaviteľom z Ottawských diplomatických a politických kruhov, ktorí sa zhromaždili na recepcii na počesť prelomových udalostí, ktoré pred 25 rokmi navždy zmenili sociálno-ekonomické prostredie Československa a Európy ako celok. Výročie nežnej revolúcie si pamätajú Česi a Slováci po celom svete a slovenská komunita v Ottawe nebola výnimkou.

Zamatová revolúcia bola "kľúčovou udalosťou v novodobých dejinách našej krajiny," uviedol Jeho Excelencia, slovenský veľvyslanec Andrej Droba vo svojom úvodnom vystúpení. Pretrvávajúci dopyt po zmene a základných slobodách skončil viac ako 20 rokov politického útlaku počas ktorého mnoho talentovaných a chvályhodných jednotlivcov opustilo Československo pri hľadaní lepšieho a bezpečnejšieho života v zahraničí. Vďaka odvážnym a nenásilným demonštráciám československých občanov, symbolicky držiacich kľúče vo svojich rukách, aby preukázali, že je čas zatvoriť hrdzavé staré dvere a otvoriť nové k lepšej budúcnosti, "sme dnes slobodní a môžeme slobodne uskutočňovať naše ciele" dodal veľvyslanec.

Dnes je Slovensko hrdou demokratickou krajinou. Jeho príbeh je známy ako príbeh úspechu, bezvízového cestovania, vstupu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, a vstupu do Shengenu aj Eurozóny.

V tento špeciálny večer bola tiež skvelá príležitosť osláviť príspevky slovenských imigrantov pre Kanadu, a to nedávneho príjemcu ceny Slovenskej akadémie vied za mimoriadne úspechy, Dr. Pavla Chebeňa, hlavného vedeckého pracovníka Kanadskej Národnej rady pre výskum. Dr Chebeň bol dojatý týmto ocenením a vrelým potleskom od účastníkov recepcie. "Mám hlbokú úctu k mojej rodnej krajine, kde som vyrastal a získal vzdelanie," povedal Dr. Chebeň.

Tiež si zaspomínal, ako sa roky pred 1989. niesli v znamení podpory technologického pokroku zo strany komunistických úradov, ktorí sľubovali možnosť dovolenky na Mesiaci, hoci bolo nemysliteľné navštíviť Rakúsko, len za plotom. Teraz sú zátarasy preč a podľa slov veľvyslanca Drobu, jediná známka toho, že slovenský občan žijúci v Bratislave prekročil hranice do susedného Rakúska je zmena rýchlostného limitu.

Text: Mária Habániková, fotografie: Tibor Dej

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada