Arcibiskup Prendergast slúžil slovenskú sv. omšu

Ottawský arcibiskup Prendergast prezradil svoje spojenie so slovenskou komunitou

Ottawa_Archbishop_200T J. Exc. Mons. Terrence Prendergast, rímskokatolícky ottawský arcibiskup ako prvý duchovný v tejto vysokej funkcii predsedal slovenskej omši v Ottawe. S radosťou prijal pozvanie farára ottawskej farnosti, otca Radoslava Lojana, celebrovať omšu v angličtine, latinčine a slovenčine.

Arcibiskup povedal veriacim, ktorí 17. januára 2010 do posledného miesta zaplnili poľský rímskokatolícky kostol sv. Hyacinta, že mieni udržiavať úzke vzťahy so všetkými katolíkmi  - a kresťanmi - a všetkých národov, ale že jeho vzťah k slovenskej komunite je oveľa hlbší ako si väčšina z nás dokáže predstaviť. Ako jezuita navštívil Slovensko a mal na starosti usadenie sa slovenských kňazov v Kanade, ako napríklad kostol sv. Cyrila a Metoda v Mississauge, Ontário. S veľkou láskou si vybavil stretnutia a návštevy Bratislavy, Banskej Bystrice, Popradu, Košíc a iných miest.

Na spoločenskom stretnutí v sále farnosti po omši strávila jeho excelencia arcibiskup veľa času rozhovormi s členmi ottawskej slovenskej obce.

Jan George Frajkor, Ottawa

fotky: Jan George Frajkor
`      Therese Ozorak


Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada